analiz-dogovora

Аналіз та складання договорів

Здійснення підприємницької діяльності неможливе без укладення різних видів господарських договорів. Проте і в повсякденному житті люди часто стикаються з необхідністю укласти різноманітні договори, починаючи від покупки автомобіля та закінчуючи отриманням кредиту в банку. Укладаючи договір, сторони повинні брати до уваги не тільки поставлені перед собою цілі, але також і вимоги законодавства. Юридична виваженість, чітка відповідність потребам клієнта та нормам діючого законодавства є запорукою успіху.

Спеціалісти адвокатського об’єднання «Арес-Діс» забезпечать супровід укладання договорів з урахуванням інтересів Клієнта і допоможуть розробити та втілити оптимальну схему будь-яких договірних взаємовідносин.

Комплексний правовий підхід дозволяє досягти максимального економічного ефекту та запобігти негативним наслідкам ведення підприємницької діяльності, передбачити можливі ризики при укладенні та виконанні договорів та правочинів.

У практиці супроводження договорів фірми можна виділити наступні основні напрямки:

  • консультування, підготовка, редагування та правовий аналіз усіх видів договорів, включаючи зовнішньоекономічні договори;
  • участь у переговорах з партнерами та/або контрагентами клієнта щодо укладення, виконання угод, внесення змін та доповнень до договорів;
  • юридичний аналіз договорів з метою мінімізації судових ризиків та ризиків, пов’язаних з особливостями цивільного, господарського та податкового законодавства;
  • індивідуальна розробка спеціальних договірних конструкцій, які не заборонені чинним законодавством України;
  • розробка алгоритмів захисту інтересів Клієнта в договірних відносинах;
  • підготовка юридичних висновків, меморандумів, довідок, письмових консультацій з питань, що вникають в процесі діяльності Клієнта;
  • надання консультацій щодо особливостей зовнішньоекономічної діяльності та специфіки укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів;
  • супровід відступлення права вимоги та переведення боргу;
  • юридична допомога при зарахуванні зустрічних однорідних вимог, прощенні боргу та переданні відступного;
  • консультування з питань застосування оптимальних видів забезпечення виконання зобов’язань;

представництво інтересів клієнта у випадку виникнення спорів щодо виконання договірних зобов’язань з контрагентами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Залишити заявку